TOPPING

TOPPING

RAU LẨU

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

RAU LẨU

20.000Đ

BẮP BÒ CHO LẨU

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BẮP BÒ CHO LẨU

60.000Đ

SƯỜN SỤN

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SƯỜN SỤN

30.000Đ

LÒNG NON

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

LÒNG NON

30.000Đ

THỊT GHẸ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

THỊT GHẸ

30.000Đ

BÒ TÁI

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÒ TÁI

15.000Đ

ỐC BƯƠU

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

ỐC BƯƠU

15.000Đ

MĂNG KHÔ XÀO

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

MĂNG KHÔ XÀO

10.000Đ

GIÒ HEO

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

GIÒ HEO

15.000Đ

CHẢ LÁ LỐT

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

CHẢ LÁ LỐT

15.000Đ

CHẢ CÁ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

CHẢ CÁ

15.000Đ

CÁ CHIÊN GIÒN

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

CÁ CHIÊN GIÒN

15.000Đ

GIÒ TAI

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

GIÒ TAI

10.000Đ

MỌC GIÒN

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

MỌC GIÒN

10.000Đ

TÓP MỠ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

TÓP MỠ

10.000Đ

GẠCH CUA

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

GẠCH CUA

10.000Đ

BÁNH ĐA

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÁNH ĐA

5.000Đ

ĐẬU HŨ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

ĐẬU HŨ

5.000Đ

BÚN

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN

5.000Đ

RAU SỐNG

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

RAU SỐNG

5.000Đ

0
Zalo
Hotline