thực đơn

thực đơn

BÚN RIÊU BẮP BÒ TÁI , MỌC GIÒN

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN RIÊU BẮP BÒ TÁI , MỌC GIÒN

50.000Đ

BÚN CÁ , CHẢ CÁ, TÓP MỠ, ĐẬU HŨ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN CÁ , CHẢ CÁ, TÓP MỠ, ĐẬU HŨ

45.000Đ

BÚN RIÊU ỐC , MỌC GIÒN , TÓP MỠ , ĐẬU HŨ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN RIÊU ỐC , MỌC GIÒN , TÓP MỠ , ĐẬU HŨ

45.000Đ

BÚN RIÊU ỐC , TÓP MỠ ,ĐẬU HŨ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN RIÊU ỐC , TÓP MỠ ,ĐẬU HŨ

40.000Đ

BÚN RIÊU ĐẶC BIÊT

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN RIÊU ĐẶC BIÊT

75.000Đ

BÚN RIÊU THẬP CẨM

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN RIÊU THẬP CẨM

55.000Đ

BÚN RIÊU THỊT GHẸ , CHẢ CÁ, TÓP MỠ , ĐẬU HŨ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN RIÊU THỊT GHẸ , CHẢ CÁ, TÓP MỠ , ĐẬU HŨ

65.000Đ

BÚN RIÊU BÒ TÁI , TÓP MỠ , ĐẬU HŨ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN RIÊU BÒ TÁI , TÓP MỠ , ĐẬU HŨ

45.000Đ

BÚN RIÊU TÓP MỠ , MỌC GIÒN, GIÒ TAI ,ĐẬU HŨ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN RIÊU TÓP MỠ , MỌC GIÒN, GIÒ TAI ,ĐẬU HŨ

40.000Đ

BÚN RIÊU TÓP MỠ, ĐẬU HŨ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN RIÊU TÓP MỠ, ĐẬU HŨ

25.000Đ

BÚN MĂNG THẬP CẨM

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN MĂNG THẬP CẨM

55.000Đ

BÚN MĂNG BÒ , CHẢ LÁ LỐT

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN MĂNG BÒ , CHẢ LÁ LỐT

50.000Đ

BÚN MĂNG CHẢ LÁ LỐT , MỌC GIÒN

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN MĂNG CHẢ LÁ LỐT , MỌC GIÒN

45.000Đ

BÚN MĂNG MỌC, GIÒ HEO

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN MĂNG MỌC, GIÒ HEO

45.000Đ

BÚN MĂNG MỌC

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÚN MĂNG MỌC

40.000Đ

BÁNH ĐA CUA ĐẶC BIỆT

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÁNH ĐA CUA ĐẶC BIỆT

75.000Đ

BÁNH ĐA CUA THẬP CẨM

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÁNH ĐA CUA THẬP CẨM

58.000Đ

BÁNH ĐA CUA THỊT GHẸ, CHẢ CÁ

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÁNH ĐA CUA THỊT GHẸ, CHẢ CÁ

65.000Đ

BÁNH ĐA CUA CHẢ CÁ , CHẢ LÁ LỐT

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÁNH ĐA CUA CHẢ CÁ , CHẢ LÁ LỐT

45.000Đ

BÁNH ĐA CUA CHẢ LÁ LỐT

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BÁNH ĐA CUA CHẢ LÁ LỐT

40.000Đ

0
Zalo
Hotline